نصفه شب یارو اس ام اس زده کاندیدای فولان سربازی رو میره مجلس برمیداره، من رفتم سربازی کجا بودی انشالله رای نیاری