راننده علاقه عجیبی به آهنگ یار قسم خورده شهره داره هی ریپیت میکنه