به بچه های ستاد اصلاح طلبها بگید برن پایین میدون حر بغل اداره پست یه شعبه جدید ال سی وایکیکی باز شده جمعیت موج میزنه