رفتم واسه پدر سرم شستشوی خارجی بخرم یارو گفت برو عامو ایرانیشم نیست
آره من یه بار رفتم داروخونه گفتم 2 تا سرم شستشو می خوام گفت فقط یکی می دیم! چند جا هم گفتن نداریم ‎- Aliusha
@aliusha: دیگه آب نمک هم نمیتونیم درست کنیم ‎- سعید ©
جداً چرا گیر نمی آد واسم عجیب بود. اولش فکر کردم چون ارزونه داروخونه ها نمی آرن ‎- Aliusha
@aliusha مصرفش میره بالا تو این فصل انگار ‎- سعید ©