رو برگه رای کد ملی نمینویسن .این مخالف اصل مخفی بودن آراست، کدملی رو میگیرن واسه ته برگ و بدون اون اصلا نمیشه رای داد https://t.co/Mpyg4GGXeg
دقیقا. قدیما که اینطوری نبود ملت فحش و دری وری می نوشتن یا سفید می انداختن الان آمار همه رو می گیرن ‎· Aliusha
@aliusha: نه الانم رو خود برگه رای نمینویسن فقط رو ته برگ مینویسن که معلوم باشه آدم واعی رای داده، برگه رای شماره سریال نداره بشه رای دهنده را پیدا کرد ‎· سعید ©
باز اینطوری باشه خوبه من چون رای نمی دم سیستمش و نمی دونم فقط شنیدم ‎· Aliusha