کسانی که به هر دو لیست #تکرار میکنم به هر دو لیست رای نمیدن نیان تو پیج من مرسی اه . #رای_میدهم
يعنى بايد به هر دو ليست راى بديم؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: بله دیگه 30 +16 ‎· سعید ©