مثلا بریم مهمونی چایی بیارن بگیم مرسی ، اه :))) از بس عادت کردیم بگیم مرسی اه
:)) ‎· alifkr