بابام عضو کانال وحید آنلاین شده امون نمیده یه خبر از توییتر در کنم جلوتر از من گفته همه رو