یک ماشین پلاک قم هم اومد و به اونوری ها رای دادن، پدر به کنایه گفت حاج آقا اینکه از شهرستان میان تهران رای میدن چیه گفت تیمی باشه اشکال داره
پس با وسیله شخصی اومدن که لو نرن! ‎· همصدا
@hamseda: کلا حضور ماشین پلاک قم زیاد بود تو منطقه ما ‎· سعید ©