هیچ وقت بعد ازظهر نخوابید که با صدای اذان مغرب بیدار بشید دل آدم میپکه
من خیلی ساله اون تایم نخوابیدم ولی یادم هست که فوق العاده دلگیره ‎· Aliusha
@aliusha: حال آدمو خراب میکنه ‎· سعید ©