وقتی چند تا اکانتو میزنی تو اینستاگرام قاط میزنه من به همون روش قدیم بین اکانتام سوییچ میکنم