یکی به من بگه وقتی دو گروه به دوتا لیست رای میدن چجوری میشه 29 نفر از یک لیست و یک نفر از یک لیست انتخاب میشه
تک رای داره حداد ‎· Somayeh
حداد خیلی معروفه بابا.حتی دختر ده ساله منم حداد رو میشناسه.همه اش هم به خاطر جنابخانه:دی ‎· zlou
@smtohidlou: یه جوریه ، کسی که به حداد رای بده با لیستشم رای میداده خب ‎· سعید ©
@zlou: بعله که معروفه از زمان کار کردن با احسان نراقی حتی در زمان علی حضرت ‎· سعید ©