گوشی خریدم بلاخره یه گوشی 500 تومنی، یه زمان با 500 تومن میشد خونه خرید تو این مملکت زمان اعلی حضرتم نبود تازه