امروز تو جمهوری ،کنون های 5دی رو میدیدم میخواستم کل حسابو بریزم بیرون بخرمشون یه جا دوربین دست2 میخرید میخواستم برم دوربینمو بیارم طاق بزنم