امروز صبح یه دختربچه دستمال کاغذی فروش اومد کاپوت ماشین رو بوس کرد منم دعواش کردم گفت کی یادت داده این کارو کنی پدرشو دربیارم