با اینکه دیدن این کودکان کار خیلی خون به جگرم میکنه ولی چون میبینم یه باند پشتشونه کمکی نمیکنم بلکم یه جایی تموم بشه این کار

2015-2016 Mokum.place