آخرین استفاده ام از بازاریابی،فروش یک محصولی تواینترنت بود که یکم قیمت بالا بود،میخواستیم تخفیف بذاریم گفتم جای تخفیف ارسال رایگان بذاریم