داداش وسطی هفته ای نهایت 2 شب میاد خونه بقیه شبها تو محل کارش میمونه،امشب که خونه ترکیده مامان گفته نیا پاشده اومده جا نیست بخوابه