اکثریت مصداقشون از نماینده مجلس خوب اونیه که بیشتر شلوغ کردن و اسمشون اومده دیگه تو بطن کارشون نرفتن ببین هوارهوارشون واقعی بوده یا الکی