در حین نوشتن توییت قبلی یک دفعه روحم رفت به سالهای قبل ماه محرم و تاسوعا و قیمه نذری یکی از اهل محله که هنوز که هنوزه مثلشو ندیدم