صبح رفتم یه املت قهوه خونه ای بخورم فلفل قرمزها یهویی ریخت توظرفم اینجوریم الان https://t.co/4Tx0MC9uZI