اینایی که از میگن بابک زنجانی مخ اقتصاد و فلان و بهمانه رو درک نمیکنم!چجوری میشه یه سری انقدر رویایی میشن!یارو یه ویترینه اونوقت تو میگی مخ