از اواخر پاییز بود تصمیم گرفتم یه سفر برم تا فشار روحیم کم بشه،سفر که نرفتم هیچ چندین ماجرای بد و پراسترس هم اضافه شد این شد که الان بریدم