هیلاری کلینتون میشه رییس جمهور آمریکا تا به کل دنیا ثابت کنن آمریکا مهد دموکراسیه و بین مرد و زن و سفید پوست و سیاه پوست فرقی نیست
امیدوارم برنی شه ‎· SaeedTheGiraffe ?
هر کسی میشه ترامپ نشه تا دنیا کمی آرامش داشته باشه . ‎· رضا
@saeedgreen: @reza61 انشالله تعالی ‎· سعید ©