دیروز دوتا شکلات تلخ ایرانی گرفتم یکی 65 و یکی 78 درصد به طرز اعجاب آوری خوش مزه بودن و تو ذوق نمیزدن
محصول کدوم شرکت ؟ ‎- رضا
@reza61: یکیش فرمند بود اونیکیشو نفهمیدم ‎- سعید ©
ممنون تست میکنم . ‎- رضا