ترکیب چای ترش و گل گاو زبان و دارچین و زعفران و نبات ساختم بلکم سبب تمدد اعصاب بشه
به به ‎- Aliusha
@aliusha: خیلی خوب بود ولی زعفرونش زیاد بود طعم چیزهای دیگه شو بیشتر دوست داشتم ‎- سعید ©