دمنوشمو با حذف زعفرون ادامه میدم ،اگه مصرف مداومش ضرر نداشته باشه میخوام جایگزین چای و قهوه کنمش،کافئین اونا و استرس من روانمو بهم میریزه