بچه‌های دبیرستان گروه تلگرام زدن‌مشاورمونم هست میگه دانش آموزهای الانم نه اخلاق دارن نه معرفت نه ادب!میگه شماها مشتی بودید راست میگه
با اون چیزایی که از دبیرستانتون برام تعریف کردی. باید بگم مشاوره شما رو نشناخته بود =)) ‎· شرجیــ نشین ™
@sharjineshin: ما بچه های خوبی بودیم نکبت:)) ‎· سعید ©
آره فقط یه سری ماجراهایی برام تعریف کردی که عقل جن هم بهش خطور نمیکنه، من همش این شکلی بودم وقتی برام میگفتی O_O ‎· شرجیــ نشین ™