یه نیرو جدید آوردیم دفتر کل لباسهاش عکس گل(ماری‌جوانا)داره میگه تو مدرسه همه عشق وید و علف و گل بودیم میدونم میزنه خودشم کلا چته۱۸سالشه
بابا چجوری قبول کرد ؟ ‎· شرجیــ نشین ™
@sharjineshin: آشنا معرفیش کرده تربیتش کنیم فعلا سیگار نمیزنه مثل اولاش و کم کرده ‎· سعید ©
حواست بهش باشه، جدی از تو جوب بکشیدش بیرون :| ‎· شرجیــ نشین ™
@sharjineshin: باباش نمیتونه جمعش کنه چه برسه به ما ‎· سعید ©