سال جاری سال چی بود چه حیوون بود سالش
امسال فکر کنم گوسفند بود سال دیگه میمونه ‎- Aliusha

2015-2016 Mokum.place