پرده های اتاق شسته شده بود و روز میز منتظر تا نصب بشن صرفا چون میزو لازم داشتم نصبشون کردم
منم همیشه پرده رو خیس نصب می کنم اینطوری هم سریع خشک می شه هم خیسی اش باعث می شه صاف بشه و اتو نخواد:دی ‎· Aliusha
@aliusha: واسه من انقدر موند که خشک شد و چروک حالا یکم باید آب اسپری کنم چروکاش باز بشه ‎· سعید ©
پرده اتو کردن کار سختیه ‎· Aliusha