این دخترکان دهه هشتادی و انتهای هفتادی چرا اینجوری شدن.... در ادامه نوشته بودن قربون چال لپشونم میرن https://t.co/goYi5ZAVix