تو بهمن ۹۴ دوتا از اصلی ترین اتفاق‌های ممکن برام افتاد یکیش ازدواج خواهر بود و دیگری مشکلی که برای برادرم اتفاق افتاد استرس این دو منو کشت