چقدر حس بدیه که حتی ۱۰۰۰تومن از طلبهامو نتونستم بگیرم و سال تموم شد ...کاسبی فقط نقد فروشی جرینگی پول بگیری بقیه اش مزخرفه
منم خیلی طلب دارم که اگه میگرفتم خیلی شروع مایه دارانه ای بود :)) ‎- پریســــا
خيلى پدر منم نگرفتند هنوز ‎- بــــــــــاران!
@parisa: اصلا با این وضع هیچ ایده ای واسه سال دیگه ندارم انگیزمو کشت ‎- سعید ©
@azadehgh65: امسال کاسبی از یک طرف خراب بود و فروش داغون،ایناییم که خریدن پولشو ندادن ‎- سعید ©