یک نفر با یک ماشین حدود یک میلیارد تومنی داره دستفروشی میکنه و با چیزهایی که من از مردم ایران دیدم باورپذیره https://t.co/BeYYgKtx9Q

2015-2016 Mokum.place