هیچ کی رو هم نداریم یه جفت کیکیرز انگلیسی برامون بیاره