صحبت جاگذاشتن وسایله،میگفتن چندسال پیش زن‌داییم تو عیددیدنی بچه قنداقی رو جا میذاره برمیگرده خونه،میزبان زنگ میزنه بیاید بچه رو جاگذاشتید
يا پيغمبر :))) ‎· بــــــــــاران!
خواهر منم یه بار بچه رو با کالسکه تو یه مغازه جا گذاشته بود:)) مغازه داره دویده بود دنبالش تو خیابون:دی اینو گفتی یاد اون افتادم:))) ‎· Aliusha
:)))))))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@aliusha: خسته نباشن واقعا :دی ‎· سعید ©