این توییت میخواست یه توییت مهم باشه ولی خوب قورتش دادم