به موقع خودمونو رسوندیم شمال ، طبق اعلام راهداری کرج تا چالوس ۳۸۱دقیقه طول میکشه https://t.co/dDSW7ZCJdo