همیشه به بندرگاه و #بندر و #اسکله علاقه داشتم و دارم ، به مناسبت عید… https://t.co/2ADpzTdQQ1