رسیدهای کارتخوان هم دستشونه ایول خداییش https://t.co/IPPSD7gYin