امروز ده ساعت رانندگی کردم که برم ۲ ساعت بندر ترکمن و برگردم ولی می ارزید
کردکو هم کباب بزن جای من ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: رفتم بندر ماهی خوردم سفر بعدی ایشالا ‎· سعید ©
پارسال من 13 بدر اونورا بودم خیلی خوب بود:) ‎· Aliusha