امروز ما رفتیم مشغول کار شدیم ۵ ۶ ساعت اصلا بدن نمیکشه