تو فکرم بود پرشیا رو بدم یه بریلنس بگیرم که سریعا به داد رسیدن که لعن علی کل ماشین چینی