ترکیه جشن نوروز را برای کردها ممنوع کرده بعد تو سازمان ملل رقصشو برگزار کرده چه خر تو خره همه چی https://t.co/z6KKjkTLoN