از بچگی کتاب زیاد میخوندم اکثرا کم حجم یا داستان کوتاه،اولین رمان بلند که با پول تو جیبیم از شاه‌عبدالعظیم خریدم https://t.co/TzqWnz6sPg