چرا فکر می‌کنی همه باید با متر و معیاز شما خودشونو میزون کنن؟آیا به این دقت کردیی که وقتی تو زندگی هیچی نشدی حتما مترت خراب بوده؟