خداکنه تهران هم برف بیاد من کلاه ترکمنی رو بذارم بیام سرکار:دی