من یه چیزی بیفته تو مخم باید انجام بدم یکیش هم هک وای‌فای بود که بهدخاطرش تبلتم روت کردم و دیدم راحت داره کار میکنه