برآیند توییت بیننده های قسمت۲۳ #شهرزاد این بود که همه باهاش اشک ریختن به نظرم این اشک نه برای شهرزاد که برای مظلومیت زن ایران بود